تبلیغات
اخبار جدید و روز کشور - موسوی بار دیگر رسوا شد!!!
موسوی بار دیگر رسوا شد!!!
هم اكنون اسمسی درحال ارسال در سراسر كشور هست كه آدرس رسمی بانك مركزی را معرفی میكند .
درسایت رسمی بانك مركزی آمارهای صحیح را درمقابل كلیه آمارهای غلط مناظره دیشب میرحسین  خودتان نگاه كنید.


 

همه دوستان وظیفه شرعی واخلاقی دارند اطلاع رسانی كنند.

این هم آدرس سایت رسمی بانك مركزی: 
                                                          http://www.cbi.ir/simplelist/3484.aspx
 
 باما همراه باشید...
2 نوشته شده توسط ایلیا دخیلی در دوشنبه 18 خرداد 1388 و ساعت 04:26 ب.ظ  نظرات