تبلیغات
اخبار جدید و روز کشور - احمدی نژاد؛ پیروز صندوق های رأی خارج از كشور
احمدی نژاد؛ پیروز صندوق های رأی خارج از كشور
به گزارش "خدمت"؛ با برگزاری انتخابات در برخی كشورهای خارجی نظیر كشورهای حوزه اقیانوسیه و آسیای شرقی و مشخص شدن نتیجه آرا گزارش ها حاكی از پیروزی دكتر احمدی نژاد در آراء ایرانیان این كشورهاست . همچنین از دیگر كشورها نیز گزارش می شود احمدی نژاد با فاصله بسیاری از دیگر كاندیداها پیشتاز است .

اگرچه رقبای دكتر احمدی نژاد سیاست خارجی دولت نهم را ناموفق و باعث تحقیر ایرانیان ! قلمداد می كردند ؛ حضور چشمگیر ایرانیان در حوزه های خارج كشور و انتخاب مجدد دكتر احمدی نژاد حاكی از احساس عزت مندی و غرور ملی ایران و ایرانی در خارج از كشور است .

این درحالیست كه اكثر شبكه های ماهواره ای بیگانه نیز در جانب داری آشكاری به پخش تیزرها و برنامه های تبلیغاتی در حمایت از رقیب اصلاح طلب دكتر احمدی نژاد پرداختند !

گفتنی است پیش از این؛ قاطبه ایرانیان خارج از كشور كه مناظره های تلویزیونی كاندیداها را از طریق شبكه های مختلف مشاهده می كردند ،  طی تماسهای متعدد ضمن انتقاد از مناظره های صوری برخی كاندیداها و تصنعی دانستن آن ؛ مناظره دکتر احمدی نژاد و موسوی را بسیار عالی دانسته و به برتری احمدی نژاد در این برنامه اذعان داشتند .

ایرانیان خارج از كشور اظهار می داشتند: "احمدی نژاد پس از سالها مسائلی را بیان کرد که بقیه جرأت نداشتند بیان کنند ! اینجا در خارج كشور وقتی اسم احمدی نژاد می آید اکثراً به جسارت احمدی نژاد و ایستادگی های وی اشاره می کنند .

این همراهی ایرانیان مقیم خارج در نشست صمیمی دكتر احمدی نژاد با نمایندگان ایرانیان مقیم خارج كه در فروردین ماه سال جاری برگزار شد بخوبی هویدا بود.

گزارش های تكمیلی در این رابطه متعاقباً اعلام می شود .

2 نوشته شده توسط ایلیا دخیلی در جمعه 22 خرداد 1388 و ساعت 07:31 ب.ظ  نظرات