تبلیغات
اخبار جدید و روز کشور - موسوی در بیش از 95 درصد از صندوق های اخذ رأی استان تهران نماینده داشته است.
موسوی در بیش از 95 درصد از صندوق های اخذ رأی استان تهران نماینده داشته است.
كمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی ستاد انتخابات كشور اعلام كرد: نمایندگان آقای موسوی یكی از نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بیش از 95 درصد صندوق های اخذ رأی حاضر و ناظر بودند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور، این كمیته با انتشار تعداد نمایندگان نامزدها در شهرستان های مختلف استان تهران اعلام كرد آقای موسوی با 5783 نماینده در 6086 صندوق اخذ رأی استان تهران بیشترین نماینده را بر سر صندوق های اخذ رأی داشته است.
براساس لیست منتشره به نمایندگی از آقایان احمدی نژاد 5240 نفر، كروبی 1530 نفر و رضایی 407 نفر برسر صندوق های اخذ رأی حاضر و ناظر عملكرد مجریان انتخابات بودند.

مشاهده تعداد نمایندگان مستقر هر یك از كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به تفكیك شهرستان ها در محل شعب اخذ رأی

منبع: www.moi.ir
2 نوشته شده توسط ایلیا دخیلی در سه شنبه 26 خرداد 1388 و ساعت 04:40 ب.ظ  نظرات