تبلیغات
اخبار جدید و روز کشور - هواداران موسوی دراردكان بنرمقام معظم رهبری واحمدی نژاد راپاره كردند.
هواداران موسوی دراردكان بنرمقام معظم رهبری واحمدی نژاد راپاره كردند.
با عنایات امام جمعه اردكان درحمایت  تلویحی ازموسوی  از پشت تریبون نمازجمعه 88/3/22 و شاید به پشتوانه ایشان ،عصر دوشنبه ازساعت 5 بعدازظهر تعداد20 الی 30 نفر ازفریب خوردگان وهواداران ستاد موسوی دراردكان به تحریك حجج اسلام عطری ومنصوری خواه وبا شبیه گردانی یك روحانی احمدآبادی دیگر بنام م ... كه دارای سوابق درخشان اخلاقی وفساد است ووخلعیت از لباس را دارد، مراسم اعتراض واجتماع خود را از مقابل مغازه میوه فروشی محمدسرافراز فرزند حسینعلی ریش (معروف به ممد دموكراسی) از نوچه ها وچاقوكشهای اصلاح طلبان اردكان واقع درسه راه پارك شهر مقابل بانك ملی ، آغاز نموده وبه پارك شهر رفته وازآنجا به مقابل پاسگاه عزیمت نموده و ضمن افراطی گری درحین ورود وتصرف پاسگاه قدری باطوم خوردند  وناموفق وبازگشتند......وفرمانداراصلاح طلب ما ورییس شورای تامین خواب بود.

 دوباره به تحریك شیوخ منصوریخواه وعطری وآن آقای بدنام بسمت میدان پانزده خرداد رفته وجلوی مسجدجعفرزاده ودرمقابل ستاددكتراحمدی نژادشعار سرداده وبه فحاشی پرداخته وعكسهای احمدی نژاد را به آتش كشیدند.......
وفرمانداراصلاح طلب ما ورییس شورای تامین خواب بود.

لازم به توضیح است كه بعضی ازعكسهاوپوسترهای به آتش كشیده شده احمدی نژادمنقش به آیه های شریف قران وادعیه وتمثال مبارك مقام معظم رهبری بود.
...... وفرمانداراصلاح طلب ما ورییس شورای تامین خواب بود.

سپس بسمت میدان شهدا رفته ودقایق زیادی جاده سنتو بین المللی را بستند وبعد ازآن به میدان بسیج (هفت حوض ) رفته و مقداری كف وشوت زده وبه سردادن شعارهای دره پیتی پرداختند وسپس درمقابل دروازه سیف ، پارچه سخنان مقام معظم رهبری وبنر بزرگ معظم له بهمراه دكتراحمدی نژاد كه  به دیوار مسجد دوازده امام بیت الحسین نصب شده بود را  مورد اهانت وجسارت آب دهان قرار داده و پاره نمودند.......
وفرمانداراصلاح طلب ما ورییس شورای تامین خواب بود.

سپس این گروه 30 الی40 نفره كه تعداد زیادی ازمردم هم برای تفریح و وقت گذرانی به آنها پیوسته بودند، بسمت پارك شهر ومقابل مغازه مرد متشخص اصلاحات یعنی ممد دموكراسی بازگشته ودوباره به سردادن شعار پرداختند.


این گروه دوباره بسمت خیابان صدرآباد وحافظ رهسپار شدند وضمن ایجادترافیك ومزاحمت برای مغازه داران خیابانهای فوق، در تقاطع حافظ، صدرآباد، به آتش زدن بنری دیگر ازدكتراحمدی نژاد پرداخته وبه ایشان فحاشی نمودند...... وفرمانداراصلاح طلب ما ورییس شورای تامین خواب بود

به گزارش شهود حادثه ، یك از زنهای مستقر درآن خیابان به اعتراض به ایشان پرداخته كه هواداران موسوی به ایرادضرب وشتم وفحاشی وهتك حرمت به آن زن پرداختند كه باحضور تنی چند ازجوانان باغیرت ستادهای دكتراحمدی نژاد، قائله پایان یافت.... وفرمانداراصلاح طلب ما ورییس شورای تامین خواب بود

سپس هوادارن موسوی بسمت میدان انار عزیمت كرده كه با حضور نیروهای انتظامی وعملیات آنها بعدازگذشت چند ساعت بدستور فرماندارترسو و آنهم با فشار از استانداری به فرماندار، متفرق شدند.
البته ایندفعه بعدازاینهمه خرابكاری چندساعته با شوك استانداری ، فرماندار ازخواب بیدار شد.

این حركات و سكنات دیروزهواداران موسوی در شهرستان اردكان ، موج عجیبی ازنفرت و بدبینی در بین آحاد مردم اردكان گذاشت به نحوی كه بسیاری ازكسانی كه به موسوی رای داده بودند با گفتار علنی  در بین مردم ، اظهارندامت وپشیمانی میكردند.


گفتنی است تاكنون نیز هیچگونه محكومیت ویا واكنشی از طرف

امام جمعه دوستدارهاشمی
اردكان منتشر نشده است.
2 نوشته شده توسط ایلیا دخیلی در چهارشنبه 27 خرداد 1388 و ساعت 03:08 ب.ظ  نظرات